Geschiedenis

De geschiedenis van gemeenschapshuis De Ster begon op 5 april 1971. Op deze datum werd de stichting bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Een werkgroep is toen aan de slag gegaan om op 3 december 1973 daadwerkelijk gemeenschapshuis De Ster te openen.

Aan de Bernardusweg in Lage Mierde was een boterfabriekje gevestigd. Het gebouw was eigendom van de Boerenbond, een coöperatie van boeren uit Lage Mierde.
Met de komst van grotere fabrieken, onder andere van Campina, verdween het boterfabriekje.

Het gebouw dat dus niet meer als boterfabriek diende, werd ingericht als gemeenschapshuis. Verenigingen konden hier terecht om hun activiteiten te ontplooien. Onder andere was de ‘boerinnenbond’ actief. De boerinnenbond werd later KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Ook kon men De Ster gebruiken voor het vieren van bruiloften en andere feesten.

In die tijd werd het gebouw waar De Ster gevestigd was liefkozend ‘Bondsgebouwtje’ genoemd.
Tegenwoordig spreekt men van ‘de Oude Ster’ als men het over het grijs/witte gebouw aan de Bernardusweg heeft.

Na de eeuwwisseling begon ‘de Oude Ster’ wat gedateerd te raken. Er moest iets gebeuren. Verbouwen? Of nieuwbouw? Even is er nog gedacht aan een locatie aan het Dorpszicht.
Een nieuwbouwproject met in de kelder het gemeenschapshuis, op de begane grond het café Dorpszicht en daarboven appartementen. Maar deze plannen zijn nooit doorgezet.

Gaandeweg ontstonden er ideeën voor een Brede School Plus. Een uitgebreide samenwerking tussen gemeente, De Ster, Basisschool d’n Opstap en de peuterspeelzaal.

In 2008 konden de inwoners van Lage Mierde meer horen over de plannen, tijdens de eerste informatieavond.

Op 25 juni 2010 werd de Brede School Plus officieel geopend, met op zondag 27 juni 2010 een open dag voor iedereen die geïnteresseerd was.

De Brede School Plus en daarmee dus ook De Ster heeft nu een mooi, praktisch, ruim en modern gebouw ter beschikking.
Het verenigingsleven floreert. Sinds de opening zijn er tal van nieuw initiatieven ontwikkeld. Mierds Ster Theater werd opgericht, en inmiddels is er ook het kindertoneel. De Harmonie en Omnia zijn naar de Ster gekomen. Lage Mierde Bruist is in het leven geroepen en Zorg en Welzijn is ook een prachtig initiatief.